/
خدمات ترانزیت

خدمات ترانزیت

سدیدبار یکی از فعال ترین شرکت های حمل و نقل در ایران است که به حمل کانتینرها و محمولات ترانزیتی از بنادر و گمرکات ورودی کشور به سایر گمرکات میپردازد و کالاهای مورد نظر را به مقاصد گمرکات داخلی کشور، ترکیه، کشورهای مشترک المنافع، افغانستان، پاکستان و عراق ترانزیت می کند.

حرکت به بالا