/
حمل و نقل دریایی

حمل و نقل دریایی

سدید بار به عنوان یک شرکت حمل و نقل بین المللی در حوزه ی حمل و نقل دریایی نیز خدمات گوناگونی ارائه می دهد. به عنوان شرکتی متبحر در امر حمل و نقل دریایی ما بهترین انتخاب شما برای کلیه خدمات مورد نیازتان می باشیم. خدمات حمل و نقل دریایی ما شامل این موارد می شود: حمل و نقل کالا، انبارداری، کانتینر و کشتی های مخصوص حمل وسایل نقلیه (Ro-Ro vessels) و کشتی های حمل کالاهای عمومی.

حرکت به بالا