/
تماس با ما

تماس با ما

مدیر عامل: دکتر فاطمهمقیمی

تلفن: ۸۸۴۰۲۹۳۶-۰۲۱

ایمیل: s.f.moghimi@sadidbar.com

 

مدیر اجرایی: حمید بهرامی

تلفن: ۸۸۴۴۵۰۰۱-۰۲۱   ۸۸۴۴۵۰۰۲-۰۲۱

همراه: ۰۹۱۲۷۱۲۵۸۷۴

ایمیل: hamid.bahrami@sadidbar.com

شناسه اسکایپ: sadidbar-hamid

 

مدیر ترافیک: حسین سکنی

تلفن: ۸۸۴۳۴۳۸۸-۰۲۱   ۸۸۴۳۰۱۳۴-۰۲۱   ۸۸۴۰۲۲۴۳-۰۲۱

همراه: ۰۹۱۲۱۴۰۱۳۵۸

ایمیل: h.sakani@sadidbar.com

شناسه اسکایپ: hossein.sakani

 

آدرس دفتر مرکزی: تهران، خیابان مطهری، خیابان ترکمنستان، کوچه نارون، پلاک ۳ کدپستی ۱۵۶۶۸۶۷۴۱۵

فکس: ۸۸۴۰۲۲۴۸-۰۲۱  

ایمیل: info@sadidbar.com

 

حرکت به بالا